CHỨNG NHẬN HALAL

 

Halal theo ngôn ngữ Ả-rập có nghĩa là “hợp pháp” hoặc “được phép dùng” . Ngày 26/06/2010, Tổ chức Liên minh Halal Quốc tế – International Halal Intergrity Alliance – IHIA, đã ban hành tiêu chuẩn Halal toàn cầu. Việc chứng nhận Halal theo tiêu chuẩn IHIA được cả thế giới công nhận.

Tiêu chuẩn này dùng để chứng nhận cho các loại bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm từ sữa, bánh mỳ, thực phẩm hữu cơ, thảo dược, mỹ phẩm, chất bôi ngoài da, các sản phẩm làm đẹp, dược phẩm, nước hoa.

Hiện nay, tại các quốc gia đều có 1 tổ chức chứng nhận Halal độc lập.

Ý NGHĨA CERTI HALAL

Chứng chỉ Halal là giấy chứng nhận xác nhận rằng sản phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu của Shari’ah Islamiah (Luật Hồi Giáo) và đáp ứng vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất.

  • Chứng chỉ Halal cho Saffron của Bahraman chỉ ra rằng, thương hiệu Bahraman là độc nhất, phân phối sản phẩm Saffron hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn IHIA của Luật Hồi giáo và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà máy là đảm bảo, đạt được điều kiện “TINH KHIẾT”.

Điều này sẽ giúp cho công ty đặc biệt có ưu thế trong việc xuất khẩu hàng vào thị trường các quốc gia Hồi giáo hoặc nước có người Hồi giáo sinh sống.

Gọi Ms Thảo
%d bloggers like this: