Giấy chứng nhận chất lượng RQS

RQS LÀ GÌ?

Nhà đăng ký Hệ thống Chất lượng (Chứng nhận RQS) là một cơ quan chứng nhận độc lập hoạt động tại hơn 20 quốc gia trong Tập đoàn RQS đa quốc gia. Mục tiêu của cơ quan chứng nhận RQS là cung cấp dịch vụ chứng nhận thông qua các chứng chỉ.

chứng nhận Bahraman đạt tiêu chuẩn HACCP. Đây là 1 tiêu chuẩn được đưa ra bởi CODEX (Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế). HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là “Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn”), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Đối với công ty Bahraman, phạm vi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn này là: đóng gói và bán buôn Saffron.

Gọi Ms Thảo
%d bloggers like this: